hero-image

Regulamin

Witamy na [Nazwa Twojej Strony] („Strona internetowa”). Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z naszej Strony Internetowej i usług.

Akceptacja Warunków
Przystępując do korzystania ze Strony Internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z tej Strony Internetowej.

Prawa własności intelektualnej
Wszystkie treści na tej Stronie Internetowej, w tym teksty, grafiki, logotypy, obrazy i oprogramowanie, są własnością [Nazwa Twojej Firmy] lub jej dostawców treści i są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie i prawa własności intelektualnej. Treści te nie mogą być używane, reprodukowane ani rozpowszechniane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem osobistego użytku niekomercyjnego.

Ograniczenie odpowiedzialności
[Nazwa Twojej Firmy] nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z tej Strony Internetowej lub z jakichkolwiek informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej Stronie lub w inny sposób udostępnianych przez tę Stronę. To ograniczenie odpowiedzialności dotyczy bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, karnych i następczych szkód, chyba że określono inaczej na piśmie.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie. Kontynuowanie korzystania ze Strony po opublikowaniu zmian tych warunków oznacza ich akceptację.

Zewnętrzni operatorzy kasyn społecznościowych
[Nazwa Twojej Strony] promuje gry i oferty od zewnętrznych operatorów kasyn społecznościowych, ale nie prowadzi ani nie obsługuje żadnej platformy kasyna społecznościowego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki ani treści tych stron trzecich.

Korzystanie ze Strony
Strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy mają co najmniej 18 lat. Użytkownicy poniżej tego wieku nie mają prawa korzystać z tej Strony ani się na niej rejestrować.

Prawo właściwe
Niniejszy Regulamin i korzystanie ze Strony są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem [Twoja Jurysdykcja] bez uwzględniania zasad kolizji praw.

Informacje kontaktowe
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem [Twoje Dane Kontaktowe].”

arrow-down-white